Voľné pracovné miesto na pozíciu: UČITEĽ/KA 2. stupňa, ZŠ Beethovenova 11, Nitra
21. máj 2020

Voľné pracovné miesto na pozíciu: UČITEĽ/KA  2. stupňa

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola, Beethovenova 11, Nitra

pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov :

UČITEĽ/KA s aprobáciou  Matematika – Technická výchova, úväzok 100%

a) kvalifikačné predpoklady:

  • v zmysle Vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) platové podmienky:

  • platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

c) zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

d) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • nástup do zamestnania od 9/2020

 

Bližšie informácie:

Mgr. Nataša Vinohradská

e-mail: zsbeethovenova@atlas.sk

tel. č.: 037/651 11 86


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022