Voľné pracovné miesto na pozíciu - referent pre správu a prevádzku pohrebísk a cintorínov
1. júl 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu   

 • referent pre správu a prevádzku pohrebísk a cintorínov

súčasťou práce budúceho referenta budú administratívna činnosť, poskytovanie služieb pri vybavovaní pohrebov, poplatkov za prenájom hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv na prenájom hrobových miest, dopĺňanie databázy passportu hrobov, poskytovanie informácií klientom, spoluprácu s pohrebnými službami a iné činností s tým spojené.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 760,00 €, a  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

úplné stredoškolské vzdelanie

Iné kritériá a požiadavky

 • odborná spôsobilosť na prevádzku pohrebísk (výhodou)
 • ekonomická prax vítaná

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť,
 • komunikačné schopnosti,
 • spoľahlivosť
 • občianska bezúhonnosť
 • znalosť práce v MS Office (Word, Excel) 

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na danú pracovnú pozíciu vrátane telefonického a e-mailového kontaktu
 • profesijný životopis
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

 • Kandidáti na funkciu „referent pre správu a prevádzku pohrebísk a cintorínov“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Neotvárať – správa a prevádzka pohrebísk a cintorínov “ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra. Termín uzávierky  dňa 04.07.2019 . Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba:

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022