Voľné pracovné miesta, ZŠ Fatanská 14 Nitra
5. december 2017
  .

Voľné miesto
a) názov a adresu zamestnávateľa: Základná škola, Fatranská 14, Nitra
b) príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov: pedagogický asistent, asistent žiaka
c) kvalifikačné predpoklady: stredoškolské pedagogické vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie v obore, zdravotnícke vzdelanie – asistencia zdravotne oslabenému dieťaťu – diabetes
d) zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní.
e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: nástup do
zamestnania 01.01.2018, pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2018, pracovný úväzok 100%


Voľné miesto
a) názov a adresu zamestnávateľa: Základná škola, Fatranská 14, Nitra
b) príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov: pedagogický zamestnanec, vychovávateľ
c) kvalifikačné predpoklady: stredoškolské pedagogické vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie v obore
d) zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní.
e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: nástup do
zamestnania ihneď, pracovný pomer na dobu určitú do 30.06.2018, pracovný úväzok 64%, zastupovanie PN


Voľné miesto

a) názov a adresu zamestnávateľa: Základná škola, Fatranská 14, Nitra
b) príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov: pedagogický zamestnanec, učiteľ všeobecne vzdelávacích predmetov II. stupeň – občianska náuka
c) kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie v obore
d) zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní.
e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: nástup do
zamestnania ihneď, pracovný pomer na dobu určitú počas zastupovania PN, pracovný úväzok 44%,

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022