Tretí vek dobrovoľníctva
9. október 2023

Nitrianske centrum dobrovoľníctva spúšťa v októbri, v spolupráci s piatimi organizáciami, dlhodobé dobrovoľnícke programy pre seniorov v meste Nitra. Cieľom je zvýšiť povedomie o dobrovoľníctve u seniorov, otvoriť im možnosti spolupráce s organizáciami a zaktivizovať ich tak, aby si skvalitnili nielen svoj život, ale aj život okolo nich.

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Práve v tomto mesiaci rozbieha Nitrianske centrum dobrovoľníctva projekt Tretí vek dobrovoľníctva, ktorý sa zameriava na ľudí v seniorskom veku s cieľom využiť ich čas, skúsenosti a potenciál na pomoc iným. Projekt dáva možnosť a priestor ľuďom v dôchodkovom veku, ktorí sa chcú cítiť užitoční a využívať svoj čas zmysluplne. Do spolupráce sa zapojili organizácie, ktoré pripravili 5 konkrétnych dlhodobých programov pre seniorov:

  • Hospic – dom pokoja a zmieru u sv. Bernadetky
  • ,,NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
  • Alej na prameni, o.z.
  • Združenie STORM
  • „BORINKA- ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

„Dobrovoľníci sa môžu v organizáciách uplatniť ako spoločníci klientov pri trávení voľného času. Vítaná je aj pomoc s administratívnymi činnosťami, odovzdávanie svojich vedomostí a zručností pri organizovaní workshopov či kultúrnych akcií. Dobrovoľníci môžu preukázať svoje manuálne zručnosti v interiéri či exteriéri, kde sa môžu venovať napríklad aj záhradkárskym prácam. Majú priestor na realizáciu voľnočasových aj odborných aktivít a  vlastných iniciatív za účelom zefektívnenia činnosti organizácií,“ povedala koordinátorka projektu Andrea Kosír Hugáňová.

Nitrianske centrum dobrovoľníctva

Hlavnou úlohou Nitrianskeho centra dobrovoľníctva je šírenie povedomia o dobrovoľníctve najmä v Nitrianskom samosprávnom kraji. Aktívne sa venuje náboru dobrovoľníkov, ktorým poskytuje informácie o možnostiach a benefitoch dobrovoľníckej činnosti. Sieťuje dobrovoľníkov a organizácie, ktoré potrebujú dobrovoľnícku pomoc. Ponúka školenia, konzultácie a pomoc pri výbere tej správnej formy dobrovoľníctva pre každého jednotlivca, školy či firmy. Funguje od roku 2011 a je členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Viac info: Nitrianske Centrum Dobrovoľníctva (ncdnitra.sk)

Petra Veľká Hadžová
foto: Lenka Mareková


Najčítanejšie správy
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Prečo sú online výzvy na sociálnych sieťach také…
5. apríl 2024
Veronika Tóthová: Deti do desiatich rokov by…
28. február 2024
Peter Humay: Neriešená šikana môže prerásť do…
30. január 2024