Rada seniorov zohráva dôležitú úlohu pri sieťovaní a tlmočení potrieb seniorov
27. september 2022

V stredu 21. septembra sa uskutočnilo posledné šieste zasadnutie v tomto volebnom období.

Primátor Nitry Marek Hattas a predsedníčka Rady seniorov Anna Laurinec Šmehilová poďakovali všetkým členom a vyhodnotili ich činnosť.

Rada seniorov vznikla v roku 2019 a je stálym poradným orgánom primátora mesta v oblasti práv seniorov. Tvorená je delegátmi zo seniorských organizácii v našom meste. Funkčné obdobie členov rady je spojené s volebným obdobím.

„V stredu sme slávnostne uzatvorili ich prvý pomyselný volebný cyklus. Aj touto formou by som sa chcel poďakovať členom Rady seniorov, predsedníčke Anne Laurinec Šmehilovej, ako aj  zamestnancom mestského úradu, ktorí participovali na činnosti rady,“ poďakoval primátor Nitry Marek Hattas.

Medzi najdôležitejšie aktivity, ktoré Rada seniorov realizovala od novembra 2019 do októbra 2022 bolo napríklad Memorandum o spolupráci medzi Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku s Mestom Nitra, diskusná relácia k téme Covid 19 či výroba seniorskej obálky a I.C.E. karty.

Seniorské témy tiež dostali priestor v Radničných novinách, ktoré boli zároveň distribuované pre JDS v Olympii.

Odmenou za aktivity Rady seniorov bolo aj získanie ocenenia Senior Friendly v kategórii samospráv. 

Rada seniorov tiež zohrala významnú úlohu pri pandémií, kedy seniorské organizácie šili rúška, distribuovali vitamínové balíčky členom nitrianskych seniorských organizácií či zabezpečili službu nákupu cez telefón.

„Rada prinášala návrhy a zlepšenia v oblasti životných podmienok, rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania so seniormi a vytvárania dôstojných podmienok pre život v meste pre všetky vekové kategórie, pomáhala aj počas covidu. Obrovská vďaka všetkým,“ dodáva Hattas.  

text: Lenka Mareková
foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Prečo sú online výzvy na sociálnych sieťach také…
5. apríl 2024
Veronika Tóthová: Deti do desiatich rokov by…
28. február 2024
Peter Humay: Neriešená šikana môže prerásť do…
30. január 2024