Ponuka na pracovnú pozíciu - referent IT
19. apríl 2016
Mesto Nitra  vypisuje  ponuku na pracovnú pozíciu : „referent   IT “ v referáte informačných technológií

Mesto Nitra  vypisuje  ponuku na pracovnú pozíciu :

 

referent   IT “ v referáte informačných technológií

 

Min. kvalifikačný predpoklad:

 • stredoškolské s maturitou

Pracovnej pozícii vyhovuje aj uchádzač so vzdelaním:

 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor:

 • informačné technológie

Jazykové znalosti: anglický jazyk – stredne pokročilý

Počítačové znalosti :

 • Microsoft Office
 • Operačné systémy na Microsoft platforme
 • Internet (e-mail,www)
 • Administrácia LAN/WAN
 • systém užívateľskej podpory na riešenie problémov s informačnými technológiami

 

Informácie o pracovnom mieste:

Zabezpečovanie diagnostiky systémov v oblasti informačných technológií. Vykonávanie technickej údržby počítačových systémov a zariadení výpočtovej techniky, údržba a ochrana pracovných staníc a počítačovej siete, výmena HW komponentov počítača, podpora podľa požiadaviek užívateľov. Inštalácia, reinštalácia, konfigurácia a údržba operačných systémov a aplikačných platforiem jednotlivých pracovných staníc a periférnych zariadení.

 

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • overená kópia dokladu o vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry
 • u vybraného uchádzača pred nástupom do zamestnania budeme požadovať výpis z registra trestov

 

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu referent IT zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Ponukové konanie referent IT“ najneskôr  dňa  27.4.2016  na adresu:   MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra.

Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022