Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Web administrátor/správca systémov (m/ž)“
28. september 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pre implementáciu projektu

Kreatívne centrum Nitra (kód ITMS2014+: 302031ADT3)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • manažovanie prevádzky webovej stránky/aplikácie v organizácií v súvislosti s kreatívnym centrom
 • spravovanie obsahu internetových aplikácii, administrácia web stránky
 • implementácia, administrácia a rozvoj obsahovej, grafickej a používateľskej prívetivosti webovej stránky a sociálnych sietí KCN
 • vytváranie obsahu pre on-line promo – foto, video, editácia existujúcich textov
 • vytváranie textov pre online komunikácie aj interaktívne sociálne médiá
 • je zodpovedný za distribúciu newslettera a udržiavanie databázy kontaktov
 • spolupracuje s autormi  programov a členov tímu pri vytváraní blogov
 • dohliada na aktívne nastavenie a využitie sociálnych sietí
 • realizuje online prieskumy a spolupracuje s tímom (marketing a PR)
 • pripravuje analýzy, monitoruje a vyhodnocuje sledovanosť stránok (web, sociálne siete) a pod.
 • nastavuje parametre k optimalizácii online stránok a sociálnych sietí v spolupráci s marketingom a PR špecialistom  
 • zodpovedá za promo programov a projektov KCN
 • vykonáva denný monitoring a poskytuje správy o ich návštevnosti, správaní používateľov
 • identifikuje preferencie návštevníkov webovej stránky a navrhuje inovácie
 • pripomienkuje rozpočtové položky a sleduje náklady online toolov
 • poskytuje základný IT support pre KCN
 • sleduje dodržiavanie právnych aspektov v IT (licenčné práva, bezpečnosť IS, GDPR)

 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Microsoft Outlook – Pokročilý
 • CMS (wordpress a iné) – Pokročilý
 • SEO, Google analytics, Adobe CC

Počet rokov praxe

prax v príslušnom odbore minimálne 3 roky

Prax na pozícii/v oblasti

IT, web, fotografia, kultúra, umenie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímová práca
 • analytické myslenie, flexibilita
 • zodpovednosť, samostatnosť a bezúhonnosť
 • vodičský preukaz sk. B s vodičskou praxou

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie 
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Adresa zamestnávateľa:     Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 60, Nitra 

Miesto výkonu práce:          Nitra

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1100,- €  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • písomný súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Podanie žiadostí

Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Predpokladaný termín nástupu: dohodou


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022