Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Manažér expertných a konzultačných služieb (m/ž)“
28. september 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pre implementáciu projektu

Kreatívne centrum Nitra (kód ITMS2014+: 302031ADT3)

 

Informácia o pracovnom mieste:

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • zodpovedá za podporu pri zabezpečení expertných služieb pri realizácii programov KC;
 • aktívne vyhľadáva vhodných expertov pre služby v rámci KC;
 • pripravuje a dohliada na správu verejných výziev na výber expertov 
 • pripravuje profily expertov a podklady potrebné pre výberové komisie
 • zabezpečuje a vedie kompletnú evidenciu personálnej agendy expertov
 • pripravuje podklady k pracovno-právnym dokumentom ako sú DoVP, DPČ, dohody o zmene pracovných zmlúv pre expertov
 • spracováva podklady personálneho reportingu pre kontrolný orgán
 • vyhotovuje a kontroluje podklady pre personálne odd. /podklady ku mzdám
 • dohliada nad dodržiavaním plánu školení a zabezpečuje vstupné bezpečnostné školenia BOZP
 • komunikuje a spolupracuje s personálnym a mzdovým oddelením o ostatnými relevantnými oddeleniami
 • spolupracuje na ďalších aktivitách v rámci KC, zabezpečuje internú a externú komunikáciu so zúčastnenými organizáciami a MsÚ Nitra
 • zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu databázy expertov (lektori a odborníci na tematické workshopy) 
 • zodpovedá za včasné, riadne a úplné predkladanie podkladov od expertov a konzultantov

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa,

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý

Počet rokov praxe

3

Prax na pozícii/v oblasti

eventový manažment, organizovanie podujatí, workshopov, aktívne vyhľadávanie expertov a lektorov pre projekty KCN 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • time manažment
 • analytické myslenie, flexibilita
 • minimálne trojročná prax na obdobnej pozícií – podmienka
 • skúsenosť s náborom a výberom kandidátov – podmienka
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
 • multitasking
 • samostatnosť

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Adresa zamestnávateľa:     Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 60, Nitra 

Miesto výkonu práce:          Nitra

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1200,- €  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • písomný súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Podanie žiadostí

Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Predpokladaný termín nástupu: dohodou


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022