Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Koordinátor vzťahov s členmi KC (m/ž)“
28. september 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pre implementáciu projektu

Kreatívne centrum Nitra (kód ITMS2014+: 302031ADT3)

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Zodpovedá za koordináciu vzťahov s členmi KC a záujemcami o účasť v programoch KC;
 • Aktívne vyhľadávanie a akvizícia potencionálnych členov KC v oblasti KKP;
 • Spolupracuje pri tvorbe marketingovej stratégie;
 • Monitoruje a analyzuje potreby členov KC, hladá riešenia pre individuálne potreby členov KC v spolupráci s ostatnými oddeleniami KC Nitra;
 • Zastrešuje komplexnú agendu jednotlivých klientov/členov KC od akvizície po realizáciu,(life cycle) v súčinnosti s ostatnými oddeleniami KC;
 • Aktívne rozvíja a buduje vzťahy s členmi KC;
 • Zodpovedá za splnenie stanovených cieľov v zmysle jednotlivých projektov a aktivít KC;
 • Systematicky monitoruje vývoj prostredia v KKP, navrhuje a hľadá riešenia ad-hoc situácií s cieľom spokojnosti klientov/členov KC;  
 • Zúčastňuje sa akciách KC a spolupracuje s tímom;
 • Podieľa sa na budovaní CRM (Customer Relationship Management), vyhodnocuje aktivity -reporting;

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa,

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý

Počet rokov praxe

3

Prax na pozícii/v oblasti

Account management, komunikácia, marketing, PR, networking

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • time manažment
 • analytické myslenie, flexibilita
 • minimálne trojročná prax na obdobnej pozícií – podmienka
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
 • multitasking
 • schopnosť pracovať samostatne pri dosahovaní cieľa ale súčasne byť aj tímový hráč

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Adresa zamestnávateľa:     Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 60, Nitra 

Miesto výkonu práce:          Nitra

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1200,- €  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • písomný súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Podanie žiadostí

Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Predpokladaný termín nástupu: dohodou


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022