Milí seniori, navrhnite svojho zástupcu do Rady seniorov
27. február 2023

Každá organizácia seniorov má právo navrhnúť mestu Nitra jedného svojho člena ako kandidáta na členstvo v Rade.  Organizácia   seniorov k nominácii svojho člena prikladá štruktúrovaný životopis kandidáta so zameraním sa na jeho predchádzajúce profesijné pôsobenie, zakladateľskú dokumentáciu organizácie seniorov, predmet činnosti organizácie a územný rozsah pôsobnosti organizácie.

Pre seniorské organizácie s celomestskou pôsobnosťou sú vytvorené tri miesta. Tlačivo nominovaného kandidáta je potrebné odoslať poštou alebo doručiť na podateľňu najneskôr do 16. marca.

Ak v mestskej časti nepôsobí žiadna seniorská organizácia, alebo v mestskej časti pôsobiaca organizácia seniorov v určenej lehote neprejaví záujem nominovať svojho člena do Rady, za príslušnú mestskú časť nebude nominovaný žiadny kandidát. Ak len jedna seniorská organizácia z príslušnej mestskej časti prejaví záujem nominovať svojho člena do Rady, členom Rady za túto mestskú časť sa stane nominovaný kandidát. Ak sa v mestskej časti nachádza viacero seniorských organizácií, nominanti absolvujú voľbu za účasti predsedu a tajomníka Rady seniorov na Mestskom úrade v Nitre.

Oficiálnu výzvu s podrobnými informáciami aj tlačivo kandidáta nominovaného do Rady seniorov nájdete v prílohe. Všetky dokumenty je potrebné odoslať poštou na nižšie uvedenú adresu alebo podať osobne v podateľni MsÚ v Nitre najneskôr do 16. marca.

Lívia Beňová
Tajomníčka Rady seniorov mesta Nitry
Odbor sociálnych služieb
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Viac o Rade seniorov mesta Nitry nájdete na  Rada seniorov – Nitra

Príloha: Oficiálna výzva spolu s tlačivom kandidáta

Timea Galová
Foto: ilustračné, Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Spevácky zbor Lipka pomáha rodinám z Polygonu
24. január 2023
Združenie STORM počas roka riešilo aj podnety…
29. december 2022
Kto má nárok na inflačnú pomoc od štátu?
7. december 2022
Mesto Nitra podporuje kampaň Zastavme násilie na…
1. december 2022