Mesto otvára dotácie na kultúru a ďalšie oblasti
6. september 2023

Uzávierka podávania žiadostí o dotácie na kultúru a kreatívny priemysel a kultúrne pamiatky a pamätihodnosti na rok 2024 je do 15. októbra.

Záujemcovia podávajú žiadosť elektronicky cez https://nitra.egrant.sk/. O pridelení dotácie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Nitre na návrh komisie pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch.


Výzva „Kultúra a kreatívny priemysel – realizácia podujatí, aktivít, celoročnej činnosti a tvorby“ je zameraná na podporu umenia, kultúrno-osvetových aktivít, celoročnú činnosť a tvorbu nových diel. Je určená pre organizátorov kultúrnych podujatí, organizácie poskytujúce kultúrno-osvetové aktivity, umelcov a tvorcov, ktorí vykonávajú činnosť na území mesta Nitra. Maximálna výška požadovanej dotácie na jeden projekt je 15-tisíc eur. Všetky potrebné informácie o výzve nájdete tu.


Druhá výzva „Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti“ umožňuje žiadať finančné prostriedky až do výšku 20-tisíc eur na činnosti a opatrenia zamerané na rekonštrukciu, revitalizáciu, prezentáciu či výskum kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste Nitra. Podrobné informácie o tejto výzve nájdete tu.

V minulom roku poslankyne a poslanci prerozdelili 116-tisíc eur. Sumou 96-tisíc podporili 38 projektov z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Tri organizácie získali dokopy 20-tisíc eur, vďaka ktorým obnovili pamiatky v Nitre.

Lenka Mareková
foto: archív


Najčítanejšie správy
Preparkujte autá, parkovisko na Škultétyho sa…
22. máj 2024
Deň advokácie: Využite bezplatnú právnu pomoc na…
23. apríl 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Februárový zber použitého kuchynského oleja
15. február 2024