PREDSEDA
Mgr. Daniel Balko
Na Hôrke 13
+421 37 65 02 124
daniel.balko@nitra.sk
VMČ č. 5

PODPREDSEDA
PhDr. Ján Vančo, PhD.
Kasalova 12
+421 37 65 04 668
jan.vanco@nitra.sk
VMČ č. 2

SEKRETÁR
Mgr. Lucia Juhásová
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 216
juhasova@msunitra.sk

ČLENOVIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ing. Roman Ágh, MBA
Wilsonovo nábrežie 26
+421 37 20 28 714
roman.agh@nitra.sk
VMČ č. 2

Ing. Janka Buršáková
Bizetova 10
+421 951 110 232
janka.bursakova@nitra.sk
VMČ č. 4

Ing. Jarmila Králová, PhD.
Olivová 4
+421 911 942 983
jarmila.kralova@nitra.sk
VMČ č. 5

ČLENOVIA Z RADOV OBČANOV


PaedDr. Ivona Fraňová
Marta Hároníková
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.


Vytvorené: 13. 6. 2022