32. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 01. augusta 2013
29. júl 2013
.

DSC 0027.JPG

Mestské zastupiteľstvo schválilo elektronizáciu služieb mesta

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 1. augusta poslanci prerokovali  a schválili protest prokurátora proti VZN Mesta Nitra č. 2/2009 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách, ako aj protest prokurátora proti VZN Mesta Nitra č. 11/2004 o kontrole v podmienkach mesta Nitry vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra v znení Dodatku č. 1 k VZN.

Poslanci schválili návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu Bezpečné priechody pre chodcov v Nitre.  Po schválení tejto dotácie chce mesto realizovať nové opatrenia na priechodoch pre chodcov v blízkosti Chrenovského mosta. Na križovatke Wilsonovo nábrežie – Chrenovský most – Kmeťkova by mali byť na dvoch priechodoch umiestnené výstražné blikajúce LED svetlá, ktoré upozorňujú vodičov na prítomnosť chodca na komunikácii.
MZ súhlasilo s návrhom na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), na realizáciu projektu „Elektronizácia služieb mesta Nitra“. Mesto týmto reaguje na výzvu ministerstva financií, ktorú  vyhlásilo pre Operačný program Informatizácia spoločnosti. V rámci výzvy môže mesto Nitra získať max. 2,3 milióna eur vrátane DPH. Podmienkou je 5-perc. spolufinancovanie projektu, čo predstavuje 115-tisíc eur. Cieľom projektu je uľahčiť občanom kontakt s mestským úradom.
Prerokovaný bol návrh primátora Nitry na delegovanie zástupcov mesta v obchodnej spoločnosti a návrh zmien v obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s. r. o. Do dozornej rady NKS, s.r.o., bol doplnený poslanec za KDH František Refka. Členmi dozornej rady sú už poslanci za Smer-SD Milan Monček a Stanislav Vereš.
Nitrianski mestskí poslanci vzali na vedomie informatívnu správu o zmene obchodného mena spoločnosti Veolia Transport Nitra a. s. od 1. júla t.r. na ARRIVA NITRA a. s. Dôvodom zmeny obchodného mena je skutočnosť, že skupinu Veolia Transport v strednej a východnej Európe prevzala spoločnosť Deutsche Bahn, ktorá je materskou spoločnosťou dopravnej skupiny ARRIVA. Skupina ARRIVA zabezpečuje pre spoločnosť Deutsche Bahn služby regionálnej osobnej dopravy mimo územia Nemecka a zameriava sa na dosahovanie  organického a zmluvného rastu založeného na akvizíciách na trhoch osobnej dopravy v rámci Európy.  
Poslanci súhlasili s návrhom na zmenu uznesenia MZ týkajúceho sa výstavby Mestskej elektrárne, a. s., ktorá mala byť paroplynová. Podľa nového návrhu sa vybuduje kogeneračná. Investor Mestská elektráreň Nitra, a. s. sa rozhodol zmeniť technológiu na kogeneračné jednotky a uchádzať sa na základe výzvy ministerstva hospodárstva o nenávratný finančný príspevok na výstavbu generátorov. Dôvodom je, že sa nepodarilo rokovaniami doriešiť centrálne zdroje tepla pre mesto Nitra. (S)
 

Súbory na stiahnutie(17 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 01.08.2013

Dochádzka poslancov z 32. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 01.08.2013.pdf Ikona súboru - Dochádzka poslancov z 32.  zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 01.08.2013.pdf (80 KB)

Hlasovania poslancov z 32. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 1. 8. 2013 Ikona súboru - Hlasovania_poslancov_z_32._zasadnutia_(mimoriadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_1._8._2013.pdf (125 KB)

Pozvánka na 32. (mimoriadne) zasadnutie MZ v Nitre, konané dňa 01.08.2013 Ikona súboru - 32. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 01. augusta 2013.pdf (916 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 32. Zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 01. augusta 2013.pdf Ikona súboru - Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 32. Zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 01. augusta 2013.pdf (115 KB)

Zápisnica z 32. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 01.08.2013 Ikona súboru - Zapisnica_z_32._zasadnutia_(mimoriadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_01.08.2013.pdf (136 KB)

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 01. august 2013

mat. č. 1024-2013 – Prerokovanie protokolu NKÚ – príloha č. 1.pdf Ikona súboru - mat. č. 1024-2013 - Prerokovanie protokolu NKÚ - príloha č. 1.pdf (1148 KB)

mat. č. 1024-2013 – Prerokovanie protokolu NKÚ – príloha č. 2.pdf Ikona súboru - mat. č. 1024-2013 - Prerokovanie protokolu NKÚ - príloha č. 2.pdf (173 KB)

mat. č. 1024-2013 – Prerokovanie protokolu NKÚ – príloha č. 3.pdf Ikona súboru - mat. č. 1024-2013 - Prerokovanie protokolu NKÚ - príloha č. 3.pdf (120 KB)

mat. č. 1024-2013 – Prerokovanie protokolu NKÚ.pdf Ikona súboru - mat. č. 1024-2013 - Prerokovanie protokolu NKÚ.pdf (124 KB)

mat. č. 1025-2013 – Návrh na zmeny v spoločnosti NKS.pdf Ikona súboru - mat. č. 1025-2013 - Návrh na zmeny v spoločnosti NKS.pdf (116 KB)

mat. č. 1026-2013 – Návrh na predloženie žiadosti o NFP – eMestá.pdf Ikona súboru - mat. č. 1026-2013 - Návrh na predloženie žiadosti o NFP - eMestá.pdf (126 KB)

mat. č. 1034-2013 – Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu „Bezpečné priechody pre chodcov v meste Nitra.“.pdf Ikona súboru - mat č. 1034-2013 - Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu.pdf (133 KB)

mat. č. 1036-2013 – Protest prokurátora č. Pd 135_12 – 9 zo dňa 28.06.2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 2_2009 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách.pdf Ikona súboru - mat. č. 1036-2013 - Protest prokurátora č. Pd 135_12 - 9 zo dňa 28.06.2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitra č.pdf (1054 KB)

mat. č. 1037-2013 – Protest prokurátora č. Pd 183_13 – 7 zo dňa 10.07.2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 11_2004 o kontrole v podmienkach mesta Nitry vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra (v znení Dodatku.pdf Ikona súboru - mat č. 1037-2013 - Protest prokurátora.pdf (450 KB)

mat. č. 1038-2013 – Infospráva – Veolia – príloha č. 1.pdf Ikona súboru - mat. č. 1038-2013  - Infospráva - Veolia - príloha č. 1.pdf (473 KB)

mat. č. 1038-2013 – Infospráva – Veolia.pdf Ikona súboru - mat. č. 1038-2013  - Infospráva - Veolia.pdf (92 KB)

mat. č. 953-2013 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111_2013-MZ zo dňa 9. 5. 2013 Ikona súboru - mat._c._953-2013_-_Navrh__na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._111_2013-MZ_zo_dna_9._5._2013.pdf (96 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021