30. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 29.06.2017
20. jún 2017

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 29.06.2017


Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 29.06.2017

otvorenie zasdnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 29.06.2017


 

voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 29.06.2017


 

materiál číslo 19


 

materiál číslo 1242


 

materiál číslo 1097/2017


 

materiál číslo 1095/2017


 

materiál číslo 1103/2017


 

materiál číslo 1094/2017


 

materiál číslo 1104/2017


 

materiál číslo 1117/2017


 

materiál číslo 1113/2017


 

materiál číslo 1096/2017


 

materiál číslo 1091/2017


 

materiál číslo 1108/2017


 

materiál číslo 1109/2017


 

materiál číslo 1082/2017


 

materiál číslo 1093/2017


 

materiál číslo 1110/2017


 

materiál číslo 1105/2017


 

materiál číslo 1106/2017


 

materiál číslo 1114/2017


 

materiál číslo 1099/2017


 

materiál číslo 1028/2017


 

materiál číslo 1043/2017


 

materiál číslo 1085/2017


 

materiál číslo 1086/2017


 

materiál číslo 1087/2017


 

materiál číslo 1088/2017


 

materiál číslo 1089/2017


 

materiál číslo 1090/2017


 

materiál číslo 1112/2017


 

materiál číslo 1100/2017


 

materiál číslo 1101/2017


 

materiál číslo 1102/2017


 

materiál číslo 1118/2017


 

materiál číslo 1121/2017


 

materiál číslo 1029/2017


 

materiál číslo 1081/2017


 

materiál číslo 1084/2017


 

materiál číslo 1098/2017


 

materiál číslo 1115/2017


 

materiál číslo 1116/2017


 

materiál číslo 1120/2017


Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 29.06.2017

materiál číslo 1122/2017


 

materiál číslo 1111/2017


 

materiál číslo 1123/2017


 

interpelácie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 29.06.2017


 

diskusia zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 29.06.2017


 

návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 29.06.2017


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021