11. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 03. novembra 2011
3. november 2011
11. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 03. novembra 2011

11. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 03. novembra 2011 Súbory na stiahnutie(8 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 03.11.2011

Dochádzka poslancov z 11. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 03. novembra 2011 Ikona súboru pdf (59 KB)

Pozvánka na 11. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 03. novembra 2011 Ikona súboru pdf (51 KB)

Z á p i s n i c a z 11. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 03. novembra 2011 Ikona súboru pdf (96 KB)

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 03. november 2011

mat 348_2011 – Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Nitre Ikona súboru pdf (62 KB)

mat 349_2011 – MZ Návrh na voľbu predsedu a člena Refka Ikona súboru pdf (64 KB)

mat 351_2011 – MZ delegovanie do orgánov školskej samosprávy Ikona súboru pdf (62 KB)

mat 351_2011 – Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy Ikona súboru pdf (63 KB)

mat 352_2011 – Návrh na voľbu člena Výboru v mestskej časti č 1 Dolné Krškany Horné Krškany z radov obyvateľov mesta Nitry Ikona súboru pdf (75 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021