Radnica začala s vydávaním hlasovacích preukazov na prezidentské voľby
7. február 2024

O vydanie hlasovacieho preukazu je možné požiadať od stredy 7. februára. Určené sú pre voličov, ktorí v deň prezidentských volieb nebudú môcť voliť v mieste svojho trvalého bydliska. S preukazom môžu voliť kdekoľvek na Slovensku – v ľubovoľnej z 5 938 volebných miestností.

Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024. Prípadné druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024. Druhé kolo volieb sa koná v prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov.

Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Ako môžete požiadať o hlasovací preukaz?

  • Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom je možné vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb – teda najneskôr v piatok 22. marca, pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla. Občania s trvalým pobytom v Nitre tak môžu urobiť v námietkovej kancelárii Mestského úradu. Nájdu ju na prízemí za Klientským centrom.
  • Elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj mestu doručená.

Podrobné informácie o voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2024 nájdete TU.

Jana Krajčovičová
foto: autorka


Najčítanejšie správy
V pondelok neparkujte na Škultétyho 3 a 5
14. jún 2024
Deň advokácie: Využite bezplatnú právnu pomoc na…
23. apríl 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Februárový zber použitého kuchynského oleja
15. február 2024