Vyhodnotenie ponúk v zákazke s nízkou hodnotou Výzva na predloženie cenovej ponuky v zákazke : Prenájom a obsluha LED obrazovky počas Osláv 1150.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
21. jún 2013
.

Úspešným uchádzačom na zákazku s nízkou hodnotou bola spoločnosť SCREENMEDIA, s r.o., Súdolská 31, 949 11 Nitra s cenou zákazky 2450,- euro. Uchádzač nie je platca DPH.

V Nitre dňa 20.6.2013
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014