vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty pre zamestnancov mestskej polície
16. apríl 2014
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty pre zamestnancov mestskej polície
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013 zverejňuje Správu o zákazke

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestská polícia
IČO: 00308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Cintorínska 6
Telefón:  037/6922555     Fax: 037/6922502  E- mail: msp@mspnitra.sk

Zákazka na:    poskytnutie služby

Predmet zákazky: Rekondičné pobyty pre zamestnancov mestskej polície
Rekondičný pobyt pre zamestnancov Mestskej polície v Nitre v zariadení poskytujúcom liečebné procedúry s ubytovaním v dĺžke pobytu 6nocí (7 dní) s nástupom na pobyt v nedeľu alebo pondelok
Strava: plná penzia
Procedúry: min.  3  procedúry na deň
Ubytovanie v 2 a 1 lôžkových izbách

Identifikácia úspešného uchádzača:
1.    Hotel Jantár, Dudince
2.    Bardejovské kúpele, a.s
3.    Kúpele Nový Smokovec, a.s.
4.    Kúpele Lúčky, a.s.
5.    Kúpele Trenčianske Teplice, a.s
6.    Kúpele Bojnice, a.s.

Hodnota zákazky:
1.    177,00 €
2.    198,00 €
3.    202,80 €
4.    240,00 €
5.    240,00 €
6.    248,00 €

Dátum uzatvorenia zmluvy:  
      1.  28.3.2014  č. zmluvy  776/2014/MP
      2.    8.4.2014  č. zmluvy  778/2014/MP
      3.  31.3.2014  č. zmluvy  773/2014/MP
      4.  25.3.2014  č. zmluvy  775/2014/MP
      5.  31.3.2014  č. zmluvy  777/2014/MP
      6.  27.3.2014  č. zmluvy  774/2014/MP
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Stavebnotechnické…
7. apríl 2014