vyhodnotenie cenových ponúk - Stavebnotechnické úpravy – MŠ Benkova, MŠ Za Humnami
7. apríl 2014
vyhodnotenie cenových ponúk - Stavebnotechnické úpravy – MŠ Benkova, MŠ Za Humnami
v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013 zverejňuje Správu o zákazke na stránke nitra.sk – Transparentné mesto – Ukončené VO Zákazka na Tovary a služby

Predmet zákazky: zhotovenie prác (diela) „Stavebnotechnické úpravy – MŠ Benkova, MŠ Za Humnami“
Hodnota zákazky  5 400,00 EUR

Identifikácia úspešného uchádzača:   
JOMAKSTAV, s.r.o.
Košická 5
 949 01 Nitra
IČO 35 934 344
          

Dátum uzatvorenia zmluvy:  07.04.2014

Číslo zmluvy:  848/2014/OŠMaŠ

Dôvody zrušenia použitého postupu zákazky:
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014