Vyhodnotenie cenových ponúk - žalúzie
24. júl 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013

TOVAR    od 1.000  €  –  3.300 €


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60


2. Predmet zákazky :  dodávka a montáž vnútorných okenných žalúzií
                                               

3. Úspešný uchádzač : L.M.J. Salamander s.r.o.
                                           Pražská 840/15
                                           949 11 Nitra
                                           IČO : 36564664


4. Cena za predmet uvedenej zákazky s DPH

…………………………2.835,12 €………………………..
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014