Vyhodnotenie cenových ponúk - travovanie (obedy a večere) pre členov OVK“ počas volieb prezidenta SR r. 2014
11. marec 2014
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013

zverejňuje Správu o zákazke
na stránke nitra.sk – Transparentné mesto – Ukončené VO
Zákazka na poskytnutie služby

Predmet zákazky: „Stravovanie (obedy a večere) pre členov OVK“ počas volieb  prezidenta SR r. 2014 s tým, že obedy budú vydávané v čase od 12.00 h do 12, 15 h a večere v čase  od 16.00 h – do 16. 30 h; balenie stravy tak, aby vyhovovalo hygienickým predpisom
V prípade konania II. kola volieb prezidenta  Slovenskej republiky platí cenová ponuka z I. kola.
Hodnota zákazky: 9,30 €/osoba vrátane DPH
                                 (v rozsahu určenom zákonom č. 283/2002 Z. z.)
    
Identifikácia úspešného uchádzača:  Igor Kielar, Reštaurácia „Izba starej matere“,  Radlinského 8,  949 01 Nitra                                                             IČO: 43026656
Dátum uzatvorenia zmluvy: 6. 03. 2014
Číslo zmluvy (objednávky): 635/2014/OS-Org
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014