Vyhodnotenie cenových ponúk – Tovar pre kategóriu: Didaktické hry a pomôcky pre MŠ
21. október 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk – Tovar pre kategóriu: Didaktické hry a pomôcky pre MŠ
Podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: od 3 300 € do 20 000 € bez DPH

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:  037/6502276                       Fax: 037/6502331                       
Kontaktná osoba: PhDr. Kvetoslava Mikulová

2.    Opis predmetu zákazky:
Tovar pre kategóriu: Detské ihriská pre MŠ podľa výkazu v prílohe

3.    Úspešný uchádzač:    
    Scholaris, s. r. o.
    Chmeľová dolina 27
    949 01 Nitra
    IČO: 46324844


4.     Cena za predmet zákazky:    9 133,62 €
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014