Vyhodnotenie cenových ponúk – Tovar pre kategóriu: Detské ihriská pre MŠ
21. október 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk – Tovar pre kategóriu: Detské ihriská pre MŠ

Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: od 3 300€ do 20 000€ bez DPH

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:  037/6502276                       Fax: 037/6502331                       
Kontaktná osoba: PhDr. Kvetoslava Mikulová

2.    Opis predmetu zákazky:
Tovar pre kategóriu: Detské ihriská pre MŠ podľa výkazu v prílohe

3.    Úspešný uchádzač:    
NOMIland, s. r. o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice
IČO: 361 743 19

4.    Cena za predmet zákazky:    19 572,48 €
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014