Vyhodnotenie cenových ponúk – Strážna služba na Svätoplukovom námestí v Nitre – Vianočné mestečko 2013
21. október 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk – Strážna služba na Svätoplukovom námestí v Nitre – Vianočné mestečko 2013

Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektroých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: od 3 300€ do 20 000€ bez DPH

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:     Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:    308 307
Sídlo:    Nitra, 950 06
Ulica:    Štefánikova trieda 60

2. Predmet zákazky:     

Strážna služba na   Svätoplukovom námestí v  Nitre   – Vianočné mestečko 2013

3. Úspešný uchádzač:    

LIGAS, s.r.o.
Súkromná bezpečnostná služba
Štefánikova 54
949 01 Nitra

4. Cena za predmet zákazky: 

Cena za jednu hodinu stráženia – 1 osoba bez zbrane  
Vykonávanie služby s vecnými bezpečnostnými prostriedkami .
3,90 € bez DPH 4,68 € –  1 hodina stráženia vrátane DPH
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014