Vyhodnotenie cenových ponúk - „Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému – Nitra“
12. november 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác. Tovar a služby v hodnote do 20 000 € bez DPH
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác. Tovar a služby v hodnote do 20 000 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestská polícia
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Cintorínska 6
Telefón:  037/6922555     Fax: 037/6922502  E- mail: msp@mspnitra.sk

2. Predmet zákazky:
Monitorovanie Detského dopravného ihriska – ul. Nábrežie mládeže, Nitra
Dodávka a montáž 1 ks otočnej IP monitorovacej kamery s vyvedením signálu na centrálny dispečing Mestskej polície na ul. Cintorínska 6 v Nitre k existujúcemu sieťovému digitálnemu videorekordéru NVR  WJ-ND300 a k existujúcej IP klávesnici WV-CU950
Minimálne technické požiadavky: viď príloha č.1

3. Úspešný uchádzač:
MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, 949 05 Nitra

4. Cena zákazky:
4 656,00 € s DPH
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014