Vyhodnotenie cenových ponúk - Printové médiá – spravodajské články o samospráve
27. november 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 Služby
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 Služby

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60


2. Predmet zákazky :  Printové médiá – spravodajské články o samospráve                                               

3. Úspešný uchádzač :      Petit Press, a.s., divízia týždenníkov o.z.
Sládkovičova 1
949 01 Nitra
                IČO: 35790253

4. Cena za predmet uvedenej zákazky bez DPH

…………………………19990,- €………………………..
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014