Vyhodnotenie cenových ponúk – Oprava WC a umyvárne – MŠ Piaristická
26. marec 2014
Vyhodnotenie cenových ponúk – Oprava WC a umyvárne – MŠ Piaristická
Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje správu o zákazke na webovom sídle mesta nitra.sk v časti Transparentné mesto – Verejné obstarávanie – Ukončené VO:

Predmet zákazky:
Oprava WC a umyvárne – MŠ Piaristická

Identifikácia úspešného uchádzača:
Peter Malý Clainn
Tehelná 102, 949 01 Nitra
IČO: 43 745 971

Cena vrátane DPH:
21.225,60 EUR

Typ zmluvy:
Zmluva na uskutočnenie prác č.j. 660/2014/OVaR

Dátum uzatvorenia zmluvy:
21.03.2014
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014