Vyhodnotenie cenových ponúk – Oprava strechy – MŠ Piaristická, Nitra
5. február 2014
Vyhodnotenie cenových ponúk – Oprava strechy – MŠ Piaristická, Nitra
Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje správu o zákazke na webovom sídle mesta nitra.sk v časti Transparentné mesto – Verejné obstarávanie – Ukončené VO:

Predmet zákazky:
Oprava strechy – MŠ Piaristická, Nitra

Identifikácia úspešného uchádzača:
ORINO, s.r.o.
Panenská 24, 811 03 Bratislava
IČO: 46 077 081

Cena vrátane DPH:
34.955,18 EUR

Typ zmluvy:
Zmluva na uskutočnenie prác č.j. 134/2014/OIVaR

Dátum uzatvorenia zmluvy:
31.01.2014
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014