Vyhodnotenie cenových ponúk – - „Kancelársky balík Office Standard 2013“
27. november 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 SLUŽBA od 3.300 € – 20.000 €
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 SLUŽBA od 3.300 € – 20.000 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60


2. Predmet zákazky :   kancelársky balík Office Standard 2013 OLP NL Gov (bez SA)    
                                       v  počte 20 kusov
                                               

3. Úspešný uchádzač : V-bit, s.r.o.
                       Hodálova 3
                       949 01 Nitra
                       IČO : 17640679


4. Cena za predmet uvedenej zákazky bez  DPH

…………………………4.760,00  €………………………..
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014