Vyhodnotenie cenových ponúk – Hovädzie mäso čerstvé
26. marec 2014
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013

zverejňuje Správu o zákazke
na stránke nitra.sk – Transparentné mesto – Ukončené VO
Zákazka na dodanie tovaru

Predmet zákazky: Hovädzie mäso čerstvé
Hodnota zákazky: 36 959,76€

Identifikácia úspešného uchádzača: Majster mäsiar s.r.o., Svätopeterská 66, Hlohovec
 
Dátum uzatvorenia zmluvy:13.3.2014  
Číslo zmluvy(objednávky):669/2014
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014