Vyhodnotenie cenových ponúk – „Elektronizácia služieb mesta Nitra“
21. október 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk – „Elektronizácia služieb mesta Nitra“
Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje na webovom sídle mesta (nitra.sk) správu o zákazke na poskytnutie služby:

Predmet zákazky:                    Realizácia procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. k predmetu zákazky: „Elektronizácia služieb mesta Nitra“

Víťazný uchádzač:                  MP Profit, s.r.o.
                                               Bulíková 21, 851 04 Bratislava
                                               IČO: 36 734 420

Cena vrátane DPH:                 1.300 EUR

Typ zmluvy:                           mandátna zmluva

Dátum uzatvorenia zmluvy:    16.10.2013
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014