Vyhodnotenie cenových ponúk – Dodávka a montáž plastových okien a dverí – MŠ Staromlynská
14. február 2014
Vyhodnotenie cenových ponúk – Dodávka a montáž plastových okien a dverí – MŠ Staromlynská
Správa o zákazke: Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje správu o zákazke na webovom sídle mesta nitra.sk v časti Transparentné mesto – Verejné obstarávanie – Ukončené VO:

Predmet zákazky:
Dodávka a montáž plastových okien a dverí – MŠ Staromlynská

Identifikácia úspešného uchádzača:
L.M.J.Salamander s.r.o.
Pražská 15, 949 01 Nitra
IČO: 36 564 664

Cena vrátane DPH:
30.416,30 EUR

Typ zmluvy:
Zmluva na uskutočnenie prác č.j. 243/2014/OIVaR

Dátum uzatvorenia zmluvy:
13.02.2014
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014