Vyhodnotenie cenových ponúk - Dodanie plastových pomôcok – sáčkov na psie exkrementy
2. december 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk - Dodanie plastových pomôcok – sáčkov na psie exkrementy
Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: od 3 300€ do 20 000€ bez DPH

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:     Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:    308 307
Sídlo:    Nitra, 950 06
Ulica:    Štefánikova trieda 60
    
2. Predmet zákazky:    Dodanie plastových pomôcok – sáčkov na psie exkrementy


3. Úspešný uchádzač:    POLYSACK ICT, s.r.o.
                Štúrova 136, 949 01 Nitra
                
4. Cena za predmet zákazky:    0,01635€/1ks s DPH
                    
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014