Vyhodnotenie cenových ponúk - Dodanie papierových vreciek na psie exkrementy
13. november 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk - Dodanie papierových vreciek na psie exkrementy

Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: od 3 300€ do 20 000€ bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:     Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:    308 307
Sídlo:    Nitra, 950 06
Ulica:    Štefánikova trieda 60

2. Predmet zákazky:    Dodanie papierových vreciek na psie exkrementy

3. Úspešný uchádzač:    
EkoDea&Dr Stefan s.r.o.
Súmračná 23, 821 02 Bratislava
                
4. Cena za predmet zákazky: 0,058€/1ks s DPH
                    
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014