Vyhodnotenie cenových ponúk – Dodanie kamier do osobných motorových vozidiel
26. marec 2014
Vyhodnotenie cenových ponúk – Dodanie kamier do osobných motorových vozidiel
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013 zverejňuje Správu o zákazke Dodanie tovaru do 20 000 € bez DPH

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestská polícia
IČO: 00308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Cintorínska 6
Telefón:  037/6922555     Fax: 037/6922502  E- mail: msp@mspnitra.sk

Zákazka na:  Dodanie kamier do osobných motorových vozidiel

Predmet zákazky: Kamery do osobných  motorových vozidiel DOD LS430W 5 ks,

Hodnota zákazky: 1 250,00 € s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača:           
Galaxy Group,s.r.o.
Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

Dátum uzatvorenia zmluvy:  objednávka vystavená 20.3.2014
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014