Vyhodnotenie cenovej ponuky - “Oprava otočiska mestskej hromadnej dopravy v lokalite Nitra, Viničky“
18. december 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Práca od 3 300.-€
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Práca od 3 300.-€

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 6 502 270                        Fax:6 502 331
Kontaktná osoba: Bohumil Vincúr

2. Predmet zákazky:
„Oprava otočiska mestskej hromadnej dopravy v lokalite Nitra, Viničky“


3.Úspešný uchádzač:
Lumen Nitra,
Pražská 2
949 11 Nitra


4. Cena za predmet uvedenej zákazky:
4 540,02.-€ vrátane DPH

5. Dátum uzavretia zmluvy:
16.12.2013

6. číslo zmluvy – 2178/2013/OKČaŽP
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014