Výberové konanie na pozíciu - referent pre rozsiahle stavby
20. apríl 2018
Mesto Nitra  hľadá zamestnanca na pozíciu: referent pre rozsiahle stavby  

Mesto Nitra  hľadá zamestnanca na pozíciu:

  • „referent pre rozsiahle stavby“ na odbor stavebného poriadku Mestského úradu v Nitre

požiadavka :  

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbor stavebného alebo architektonického smeru

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, profesijný životopis, overená kópia dokladu o vzdelaní, písomný a podpísaný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov pre Mesto Nitra .

Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači na funkciu „referent pre rozsiahle stavby“ na odbor stavebného poriadku zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor OSP “   najneskôr  dňa  11.5.2018   na adresu:   MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022