Výberové konanie na pozíciu: prevádzkový pracovník - záhradník
23. január 2020

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta 

hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu

„prevádzkový pracovník – záhradník“

v odbore komunálnych činností  a životného prostredia, Stredisko mestských služieb na pravidelnú údržbu a zakladanie verejných, kvetinových záhonov.

Miesto výkonu práce:   Nitra, J. Kráľa 122, Nitra. 

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Pracovná doba:  denne od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 709,00 €,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

  • perspektívna práca
  • príspevok na stravovanie
  • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

  • nevyžaduje sa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • uvítame uchádzačov so záhradníckym vzdelaním a praxou
  • vzťah  k práci so zeleňou
  • záujem a ochota pracovať v danej oblasti

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

  • profesijným životopisom
  • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  na funkciu „prevádzkový pracovník – záhradník““ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Záhradník – neotvárať “ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu-SMS,   950 06 Nitra.

Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom na e.mail: sterdasova.ludmila@msunitra.sk

Termín uzávierky  najneskôr  dňa 14.02.2020  . Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022