Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - referent pre výlep propagačných materiálov
28. február 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca 

 • referenta pre výlep propagačných materiálov

s náplňou práce zabezpečovania a vykonávania výlepu plagátov na výlepných plochách 2 x   do týždňa,  prípravné práce k výlepu platátov, kontrola výlepných plôch, odstraňovanie nepovolených výlepov z týchto výlepných plôch

Miesto výkonu práce: Mesto Nitra

Druh pracovného pomeru:   Pracovný úväzok : 50 % ,   t. j. 18,75   hod. týždenne

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje    272,00 €,   zmluvná mzda je upravená v súlade úväzkom, ktorý je 18,75  hodín týždenne, s možnosťou zvýšenia základnej zložky a odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:  

 • počas výkonu práce k dispozícii služobné motorové vozidlo
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

Úplné stredné

požiadavky:  

 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • občianska bezúhonnosť,
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť , dochvíľnosť 

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent  pre výlep propagačných materiálov  “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  výlep  “  najneskôr  dňa 08.03.2019  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

 

Kontaktné osoby:  

Mgr. Terézia Zaujecová, tel.  037/6502128, e.mail: zaujecova@nitra.sk

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk

Súbory na stiahnutie:

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície – referent pre výlep propagačných materiálov  Ikona súboru pdf (373.6 KB)


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022