Voľné pracovné miesto: Špeciálny pedagóg, MŠ - Orechov dvor, Nitra
22. september 2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Špeciálny pedagóg 

 

Miesto výkonu práce: Materská škola – Orechov dvor, Nitra

Vzdelanie:

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy v zmysle §84 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Žiadosti zasielajte poštou na adresu: ZŠ s MŠ Novozámocká 129, 949 05 Nitra  alebo aj e-mailom: zsmsnitra@gmail.com.

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít“.

Adresa školy: Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, 949 05 Nitra, www.zsmsnovozamocka.edupage.org, tel. kontakt – 0908 398 169

 Kontaktná osoba: Mgr. Melinda Drdoľová


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022