Voľné pracovné miesto - referent pre pokladňu
14. máj 2019
Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu referent pre pokladňu.

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu   

 • referent pre pokladňu

 

Hľadáme šikovného,  ekonomicky mysliaceho človeka, ktorý by sa chcel podieľať na práci v pokladni Mestského úradu v Nitre s náplňou práce :

 • Vykonáva príjem a výdaj peňažnej  hotovosti.   Príjmové a výdavkové doklady vyhotovuje počítačom, spracováva pokladničnú knihu,  sústreďuje doklady k zaúčtovaniu.
 • Odvádza hotovosť do banky v zmysle  platnej smernice.
 • Mesačne spracováva prehľad o pohybe stravných lístkov , stravných poukážok, ktoré predkladá k zaúčtovaniu.
 • Vydáva stravné lístky zamestnancom mesta a spracováva zoznam o počte odobratých  stravných lístkov ako podklad pre zrážku zo mzdy.
 • Odsúhlasuje faktúry za odobratú stravu.

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok 

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 862,00 €,               a  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru, resp. minimálne 5 ročná prax vo finančnej alebo ekonomickej oblasti

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť,
 • logické myslenie,
 • komunikatívnosť
 • kultivovaný slovný prejav,
 • schopnosť vyjadrovať sa
 • spoľahlivosť
 • práca s PC v programe  CORA GEO  Informačný systém samosprávy  výhodou
 • bezúhonnosť 

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na danú pracovnú poízíciu
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre pokladňu “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  referent pre pokladňu “ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra.. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom na e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Termín uzávierky  najneskôr  dňa 21.05.2019. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

 

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba:

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk

 

 

 

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022