Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: učiteľ druhého stupňa ZŠ, matematika - informatika, ZŠ Benkova, Nitra
8. október 2021

Voľné miesto

a) názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Benkova 34, 94911 Nitra

 príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov:

učiteľ/ka – druhého stupňa ZŠ

– predmety matematika, informatika

– dlhodobé zastupovanie, do budúcnosti možnosť zotrvania na prac. pozícii 

 

A) kvalifikačné predpoklady:

  • vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.

B) platové podmienky:

  • platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

C) zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť, životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní

D) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • nástup do zamestnania od 2. 2022
  • predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15. 12. 2021

E) súhlas so spracovaním osobných údajov

F) bližšie informácie:

PaedDr. Róbert Harmata

email: benkova34@gmail.com tel. č.:  0902 371 857


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022