Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Sociálny pracovník
17. február 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

 „sociálny pracovník“

 

v odbore sociálnych služieb Mestského úradu  v Nitre s pracovnou náplňou :

 • priamy výkon sociálnej práce s cieľovou skupinou ľudia bez domova na území mesta Nitry v stanovenom čase,
 • vyhľadávanie, kontaktovanie a odborná pomoc cieľovej skupine aj v otvorenom prostredí,
 • poskytovanie odborného poradenstva, krízovej intervencie a iných foriem odbornej pomoci podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov so zameraním na skvalitnenie života cieľovej skupiny,

Miesto výkonu práce:   Útulok pre bezdomovcov, Štúrova 55, Nitra. 

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Pracovná doba: týždenné striedanie – ranná 7.00 – 15.00 /poobedná 12.00 – 20.00 zmena

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 972,00 €, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • odborná prax min 2 roky v oblasti sociálnej práce
 • skúsenosti s cieľovou skupinou ľudí bez domova
 • znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • samostatnosť, koncepčné myslenie, spoľahlivosť,
 • analyzovanie a riešenie problémov,   komunikácia (jednanie s ľuďmi), tímová práca
 • práca s PC

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • potvrdením alebo čestným vyhlásením o odbornej praxe v oblasti sociálnej práce
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručia najneskôr v termíne dňa 26.02.2021  v obálke, ktorá bude označená heslom: „OSS- sociálny pracovník-útulok – neotvárať“ na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra alebo zašlú  elektronicky na e-mail : Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  V prípade ak doklady zašlete elektronicky origináli dokladov budeme požadovať, aby ste si so sebou priniesli na osobný pohovor.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022