Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent sociálnych služieb
31. júl 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent sociálnych služieb“

 

s náplňou práce najmä v oblasti posudzovania odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov v zmysle zákona o sociálnych službách, v oblasti prideľovania nájomných bytov pre cieľovú skupinu seniorov v meste Nitra a poskytovanie sociálneho poradenstva.

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr.č. 60, Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok na dobu určitú z dôvodu  zastupovania

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  929,00 € v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou 

Požadovaný stupeň vzdelania

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

 Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • odborná prax min . 3 roky,
 • samostatnosť, ochota pracovať v tíme,
 • znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
 • samostatnosť, koncepčné myslenie, spoľahlivosť,
 • analyzovanie a riešenie problémov,   komunikácia (jednanie s ľuďmi), tímová práca,
 • práca s PC.

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre  najneskôr v termíne dňa 19.08.2020 do 15.00 hod. v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „OSS-sociálne služby“   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.   Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si originály dokladov priniesli so sebou na osobný pohovor.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022