Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „referent pre verejné obstarávanie“
20. august 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

 

„referent pre verejné obstarávanie“

V rámci činnosti bude zabezpečovať pre Mesto Nitra  proces verejného obstarávania. Organizuje a pripravuje verejné obstarávania, určuje postup, realizáciu, vyhodnocovanie verejného obstarávania, vrátane kontroly uzatvorenia zmlúv.

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr.č. 60, Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 929,00 €, môže sa zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

 

Požadovaný stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 

 • občianska bezúhonnosť
 • odborná prax 2 roky vo verejnom obstarávaní
 • znalosť platných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania
 • samostatnosť, koncepčné myslenie, spoľahlivosť
 • analyzovanie a riešenie problémov, komunikácia (jednanie s ľuďmi), tímová práca
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

 

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne dňa 27.08.2020  do 13.00 hod. v obálke, ktorá bude označená heslom: „ĽZ – Verejné obstarávanie“ na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail : Katarina.Koprdova@msunitra.sk. V prípade ak doklady zašlete elektronicky origináli dokladov budeme požadovať, aby ste si so sebou priniesli na osobný pohovor.

 

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022