Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Referent pre účtovanie“
19. apríl 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent pre účtovanie “

Pracovná  pozícia  zahŕňa:

 • evidenciu,  účtovanie a  kompletizáciu  dokladov  agendy dodávateľských faktúr, bankových výpisov a  pokladničných dokladov pri použití a dodržaní platnej rozpočtovej klasifikácie Ministerstva financií SR
 • kontrola a sumarizácia vybraných príjmov mesta
 • účtovanie skladových zásob

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr.č. 60, Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok                                               

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1247,00 €, brutto/mesačne, reálna mzda podľa skúseností a náročnosti pridelených úloh , v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • podpora pri ďalšom vzdelávaní formou školení a osobného rastu
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požiadavky na zamestnanca

 • občianska bezúhonnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť , spoľahlivosť
 • schopnosť spolupráce s kolektívom
 • Microsoft Excel a Word – pokročilý
  Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
 • úplné stredoškolské ekonomického smeru

Počet rokov praxe minimálne 5 rokov  v oblasti podvojného účtovníctva 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • skúsenosti s postupmi účtovania pre ROPO, štátne fondy, obce a vyššie územné celky – výhodou
 • znalosť  rozpočtovej  klasifikácie   výhodou
 • znalosť daňových a účtovných zákonov
 • znalosť práce so softvérom od Cora Geo výhodou

 Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne do  23.04.2021   v obálke, ktorá bude označená heslom: „OEaR – účtovanie“   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Na oneskorené podané žiadosti o účasť  na osobnom pohovore  sa nebude prihliadať. 

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si podpísané originály dokladov priniesli so sebou na osobný pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022