Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre rozpočet
19. november 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

       „referent pre rozpočet “

 

Pracovná  pozícia  zahŕňa:

 • príprava a vystavovanie platobných poukazov pre pridelené rozpočtové kapitoly
 • evidencia a kontrola čerpania rozpočtu pridelených rozpočtových kapitol
 • príprava podkladov ku zmenám rozpočtu pridelených rozpočtových kapitol
 • finančné analýzy v oblasti projektového financovania
 • príprava podkladov ku kvartálnemu vyhodnoteniu plnenia rozpočtu mesta a Záverečného účtu mesta

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr.č. 60, Nitra

 Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok                                                                                                                           

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1 300,00 €, brutto/mesačne, reálna mzda podľa skúseností a náročnosti pridelených úloh, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou. 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • podpora pri ďalšom vzdelávaní formou školení a osobného rastu
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požiadavky na zamestnanca

 • občianska bezúhonnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť , spoľahlivosť
 • schopnosť spolupráce s kolektívom
 • Microsoft Excel a Word – pokročilý

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  ekonomického smeru 

Počet rokov praxe minimálne 5 rokov v oblasti rozpočtu, ekonomiky alebo účtovníctva

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť rozpočtovej klasifikácie výhodou
 • znalosť daňových a účtovných zákonov
 • znalosť práce so softvérom od Cora Geo výhodou

 Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne do  29.11.2021   v obálke, ktorá bude označená heslom: „OEaR – „referent  pre rozpočet   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

 Informácia pre uchádzačov:

V prípade, že spĺňate požiadavky a máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, reagujte a zašlite požadované doklady.

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022