Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky
30. september 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky“

 • v odbore životného prostredia Mestského úradu v Nitre

Požadovaný stupeň vzdelania 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

 • Vzdelanie v stavebného environmentálneho zamerania výhodou

Popis pracovnej pozície:

 • Koordinácia komplexnej agendy správy detských ihrísk,
 • Výber lokalít pre nové detské ihriská, priebežná aktualizácia pasportu detských ihrísk,
 • Vyhodnocovanie aktuálnej ponuky detských prvkov na trhu,
 • Výber a odporúčanie dopĺňania detských prvkov na detských ihriskách v jednotlivých mestských častiach v súlade s koncepčnými materiálmi mesta Nitry, napr. Dizajnmanuálom tvorby verejných priestranstiev,
 • Administrácia, monitoring a koncepcie v oblasti detských ihrísk, prvkov mobiliáru a vodných prvkov

Požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie,
 • komunikatívnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť
 • schopnosť spolupráce s kolektívom
 • užívateľské ovládanie počítača,

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  929,00 € a odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • možnosť sebarealizácie,
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  OŽP-prvky malej architektúry a vodné prvky “  najneskôr  dňa 09.10.2020 do 11.00 hod.  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk. Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

V prípade ak doklady zašlete elektronicky origináli dokladov budeme požadovať, aby ste si so sebou priniesli   na osobný pohovor.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022