Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre prevádzku
28. september 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

 „referent pre prevádzku “

v  Turistickom informačnom centre Nitra    (TIC Nitra)  s pracovnou náplňou :

 • Práca na prevádzke Turistického informačného centra
 • Vyhľadávanie aktuálnych informácií o dianí v meste a regióne
 • Podávanie informácií zákazníkom osobne, telefonicky, mailom
 • Informovanie o miestnych podmienkach a možnostiach Nitry a okolia
 • Koordinácia práce externých zamestnancov – sprievodcov CR,  tlmočníkov a prekladateľov
 • Komunikácia s aktérmi CR v destinácii – ubytovacie, stravovacie zariadenia a zariadenia služieb CR
 • Predaj tovaru 

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 1,  Nitra. 

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok,

zastupovanie počas materskej dovolenky

Pracovná doba:  je určená počas letnej a zimnej prevádzky

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1020,00 €, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • podpora pri ďalšom vzdelávaní formou školení a osobného rastu
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie, resp. VŠ vzdelanie v oblasti cestovného ruchu

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Znalosť podmienok a možností destinácie
 • Základné znalosti ovládania pokladničného systému a predaja tovaru výhodou
 • Ovládanie anglického jazyka na hovorovej úrovni
 • Ovládanie ďalšieho cudzieho jazyka výhodou /ideálne maďarský alebo nemecký jazyk
 • Ovládanie práce s PC – Word, Excel, Outlook
 • Flexibilita /pracovný čas aj cez víkendy
 • Preukaz sprievodcu CR výhodou
 • Microsoft Excel a Word – pokročilý
 • Občianska bezúhonnosť

Osobnostné predpoklady

 • Komunikatívnosť a rešpektovanie zákazníka
 • Príjemné vystupovanie, ústretovosť a otvorenosť
 • Pozitívny prístup k práci
 • Schopnosť spolupráce s kolektívom

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručia najneskôr v termíne dňa 08.10.2021  v obálke, ktorá bude označená heslom: „TIC prevádzka – neotvárať“ na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra alebo zašlú  elektronicky na e-mail : Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

V prípade, že spĺňate požiadavky a máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, reagujte a zašlite požadované doklady.

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022