Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre prevádzku kultúrnych zariadení
25. november 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

 

„referent pre prevádzku kultúrnych zariadení“

 • v odbore kultúry  Mestského úradu v Nitre

Požadovaný stupeň vzdelania

Úplné stredné vzdelanie

Popis pracovnej pozície:

 • Podieľanie sa na organizovaní kultúrneho života v mestských kultúrnych zariadeniach.
 • Práce súvisiace s materiálno-technickým a organizačným zabezpečením podujatí v objektoch mestských kultúrnych zariadení.
 • Príprava a obsluha základnej ozvučovacej a osvetľovacej techniky.
 • Manipulácia s inventárom podľa požiadaviek a charakteru podujatí.
 • Pravidelné kontroly a práce súvisiace s prevádzkou budov kultúrnych zariadení.
 • Preventívne údržbárske práce súvisiace s prevádzkou budov kultúrnych zariadení.
 • Tvorba zmlúv, objednávok.
 • Evidencia návštevnosti a vyhodnocovanie štatistických ukazovateľov.
 • Zodpovednosť za priestory kultúrnych zariadení vrátane exteriérov.

Požiadavky:

 • Vzdelanie technického charakteru vítané;
 • Občianska bezúhonnosť,
 • Príjemné vystupovanie;
 • Komunikatívnosť;
 • Zodpovedný prístup k pracovným úlohám;
 • Samostatnosť;
 • Užívateľské ovládanie počítača;
 • Vodičský preukaz typu B vítaný (nepovinný)

Miesto výkonu práce: Mesto Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  971,00 a odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca,
 • stabilné sociálne prostredie,
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre prevádzku kultúrnych zariadení“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  Kultúra-kultúrne zariadenia “  najneskôr  dňa 21.12.2020 do 11.00 hod.  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.    Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

V prípade, ak doklady zašlete elektronicky, originály dokladov budeme požadovať, aby ste si so sebou priniesli na osobný pohovor.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022